Do operacji wyciecia próbnego przygotowujemy pole jak do operacji doszczetnej

Do operacji wycięcia próbnego przygotowujemy pole jak do operacji doszczętnej. Jeżeli po wycięciu guza anatomopatolog nie może nam dać pewnego rozpoznania na podstawie badania preparatu zamrożonego, wkładamy do rany pasek gazy zwilżonej 4 % formolem i zaszywamy cięcie prowizorycznie. Po 24 godzinach otrzymujemy wynik badania preparatu zatopionego w parafinie i wtedy dopiero możemy powziąć decyzję co do dalszego postępowania. Aczkolwiek doraźne badanie histopatologiczne preparatu zamrożonego daje w rękach doświadczonych rozpoznanie trafne w 95% – 99% przypadków (Fischer, Mac Carty, Hellwig, Winterstein i Fehr), sądzimy, że badanie to ustępuje znacznie badaniu wykonanemu lege artis metodą zwykłą. [hasła pokrewne: endometrioza 4 stopnia, endometrioza leczenie hormonalne, Warszawa ginekolog ]

Waether odrzuca równiez naswietlanie wstepne

Harrington podaje, że w 29 % przypadków grupy I, bez wyczuwalnych węzłów pachowych, stwierdzono w nich histologicznie przerzuty nowotworowe. Możemy stąd wysnuć wniosek, że podział Steinthala na grupy w celu uzyskania podstawy do oceny różnych metod leczniczych ma rację bytu tylko wtedy, jeżeli opiera się na wynikach dokładnego badania histologicznego węzłów, a nie samego tylko badania klinicznego. Waether odrzuca również naświetlanie wstępne, ponieważ odkładanie operacji opóźnia o szereg tygodni usunięcie ogniska pierwotnego oraz przerzutów. Haagensen nie stosuje naświetlania ani przed operacją, ani po operacji, ponieważ obserwował wznowę miejscową zaledwie w 10 % swych przypadków; naświetla tylko ognisko wznowy. [przypisy: ginekolog Warszawa, endometrioza stopnie, operacja endometriozy ]