Szkoła rodzenia nie jest refundowana

Z przykrością należy stwierdzić, że po mimo wielu dobrodziejstw, szkoła rodzenia żelazna jest instytucją nierefundowaną przez polski system opieki zdrowotnej. Zatem osoby zainteresowane aktywnym uczestnictwem w organizowanych przez nią kursach, muszą za nie zapłacić z własnych środków finansowych. Informacja o rozpoczęciu zapisów do grup wykładowych, znajduje się najczęściej na stronie internetowej. W momencie, w którym para małżonków zdecyduje się na rejestrację, czeka ich do uiszczenia pierwsza opłata. Po jej dokonaniu otrzymują oni szczegółowy plan całego kursu. Tematyka pierwszych zajęć sprowadza się do informacji, które pokazują w jaki sposób partner powinien wspierać swoją partnerkę podczas porodu. Drugie zajęcia to głównie praktyczne wskazówki do kobiet, jak powinny się one zachować w momencie odejścia wód płodowych. Podkreślana jest na nich waga prawidłowego oddychania i procesu parcia, która w sposób bezpośredni wpływa na czas trwania przyjścia na świat dziecka. Trzecie zajęcia opierają się na współpracy partnerów.

Ojciec powinien być obecny przy porodzie

Najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez psychologów społecznych i rozwojowych, w sposób jednoznaczny podkreślają jak ważne dla rozwoju dziecka jest nawiązanie więzi z jego rodzicami. Szkoła rodzenia żelazna wyznaje zasadę, że idealnym rozpoczęciem tworzenia relacji na linii ojciec i dziecko jest pobyt tego pierwszego przy porodzie. Aspekt ten jest wielokrotne podkreślany w trakcie organizowanych przez szkołę kursów dla przyszłych rodziców. Aktywne uczestnictwo w nim pozwala również na zdobycie informacji odnośnie samego przebiegu porodu. Jest to szczególnie ważne dla kobiety, dla której będzie to niesamowicie stresujące przeżycie. Dzięki spotkaniom w szkołach rodzenia zdobędzie wiedzę na temat zmian, które w trakcie jego trwania zajdą w jej organizmie. Dowie się także o prawidłowej technice oddychania czy parcia. Zdaniem ekspertów uczęszczanie na tego typu zajęcia przez małżonków, pozwala również na poprawę poziomu zaufania jakim siebie obdarzają. A to uznawane jest za podstawę każdego, zdrowego związku.