Anaplazja nowotworowa

Anaplazja nowotworowa jest związana z licznymi zaburzeniami chemicznymi i fizyko- chemicznymi. Nie można powiedzieć, że tkanka nowotworowa posiada charakter płodowy, gdyż mimo że wykazuje pewne podobieństwo do niej, znacznie się jednak od niej różni. Wyciąg bowiem z tkanki płodowej pobudza do rozrostu tkankę przeszczepioną, natomiast wyciąg z nowotworu jest w tym kierunku nieczynny. Złośliwość nowotworów poza cechami anatomicznymi cechuje się tym, że nowotwory są bardzo odporne na działanie różnych czynników, jak np. na brak tlenu, promienie o krótkiej fali, wysychanie wywołane gliceryną, która odciąga wodę z komórek oraz na działanie wyższych i niższych ciepłot. Nowotwór np. nie traci swojej siły wzrostowej po półgodzinnym przebywaniu w płynnym powietrzu lub po godzinnym zamrażaniu. Etiologia nowotworów mimo olbrzymiej pracy, jaką włożono w to zagadnienie, nie została ustalona do dziś dn. Etiologia całego zagadnienia sprowadza się i koncentruje dookoła trzech starych zasadniczych teorii mianowicie przemieszczenia, komórek płodowych ,2) nieswoistego drażnienia i 3) swoistego zakażenia. Do tych teorii dochodzą jeszcze fizyko-chemiczne zmiany w komórkach, lecz raczej odnoszą się one więcej do patogenezy niż do etiologii nowotworów. [więcej w: oczopląs samoistny, tarnobrzeg dyżury aptek, fala uderzeniowa łódź ]

Powiązane tematy z artykułem: fala uderzeniowa łódź oczopląs samoistny tarnobrzeg dyżury aptek