Czasami guz zwisa, siegajac do lewego podzebrza i nawet do miednicy malej

Czasami guz zwisa, sięgając do lewego podżebrza i nawet do miednicy małej. Jeżeli guz znajduje się tuż w pobliżu powierzchni wątroby, można nieraz stwierdzić w nim chełbotanie oraz drżenie wodunkowe. Odgłos opukowy w obrębie guza jest stłumiony. Śledziona bardzo rzadko bywa powiększona. Prawie nigdy nie występuje także puchlina brzuszna, znaczniejsze rozszerzenie żył w powłokach brzusznych, ani żółtaczka. Obrzmienie śledziony i puchlinę brzuszną spostrzega się w przypadkach znacznego ucisku rozgałęzień żyły wrotnej, a żółtaczkę w razie ucisku przez bąblowca większych przewodów żółciowych albo w przypadkach zatkania wspólnego przewodu żółciowego pęcherzami bąblowcowymi. Jeżeli bąblowiec jest usadowiony w prawym płacie i rośnie w kierunku ku górze, to wskutek uniesienia przepony i ucisku płuca stwierdza się w dolnej części klatki piersiowej stłumienie odgłosu opukowego, którego górna granica przebiega nieregularnie, mianow icie stłumienie sięga przeważnie ku górze najwyżej w okolicy pachowej, a ku przodowi i dołowi spada stromo. W miejscu stłumionego odgłosu opukowego nie ma drżenia piersiowego, szmery oddechowe są osłabione lub zniesione. Guz usadowiony w lewym płacie, rosnąc ku górze, wywołuje takie same objawy w lewej połowie klatki piersiowej. W krwi bardzo często stwierdza się zwiększenie liczby krwinek białych, kwasochłonnych, a surowica krwi nieraz daje dodatni odczyn odchylenia dopełniacza z płynem bąblowca barana (odczyn Weinberg-Ghediniego). Próba śródskórna z płynem z bąblowcowego pęcherza barana (próba Casoniego, tom II) wypada często dodatnio. Trzeba jednak pamiętać, że próba ta nieraz bywa dodatnia u osób z tasiemcem samotnym, tasiemcem przewierconym oraz z bruzdogłowcem szerokim i utrzymuje się latarni nawet po spędzeniu pasożyta. Guz bąblowcowy rośnie bardzo powoli, latami, nie wywierając przez dłuższy czas wpływu na ogólny stan chorego. Z czasem jednak pojawiają się i stają się coraz częstsze zaburzenia trawienia, krwotoki, przeważnie z nosa, napady pokrzywki, stany podgorączkowe, zależne od odczynu zapalnego dookoła guza lub od powikłań, zwłaszcza zapalenia opłucnej, gdy guz rośnie ku górze. W przebiegu choroby może nastąpić przebicie się lub zropienie pęch erza. [podobne: szkoła rodzenia radom, szkoła rodzenia zosieńka, tabletki cialis ]

Powiązane tematy z artykułem: szkoła rodzenia radom szkoła rodzenia zosieńka tabletki cialis