Dobre wyniki pracy nauczyciela zaleza od zrozumienia zarówno siebie, jak i swych uczniów

Dobre wyniki pracy nauczyciela zależą od zrozumienia zarówno siebie, jak i swych uczniów. Dlatego zasadniczą sprawą dla nauczyciela jest badanie psychologicznych czynników we własnym życiu i dążenie do ich zrozumienia. Różnorodne obowiązki, funkcje i zagadnienia, za które nauczyciel jest odpowiedzialny, zmuszają go do odgrywania wielu psychologicznych ról, zgrupowanych w tej procy pod nagłówkami ról wykonawczych i kierowniczych, ról nauczyciela, jako psychologa, oraz ról w stosunku do siebie. Role wykonawcze i administracyjne obejmują role podporządkowane takie jak inicjatora, kierownika i osoby oceniającej proces uczenia się, specjalisty w zakresie materiału danego przedmiotu, osoby utrzymującej dyscyplinę, urzędnika młodzieżowego oraz rzecznika szkoły wobec społeczeństwa. Niektóre z tych ról, jak np. rola pracownika młodzieżowego i rzecznika szkoły wobec społeczeństwa, są mniej oczywiste i często bywają lekceważone. Psychologicznie zori entowane role obejmują rolę psychologa wychowawczego, artysty w stosunkach międzyludzkich, twórcy zespołu, czynnika katalizującego oraz pracownika higieny psychicznej. Nauczyciele występują w tej roli, ilekroć posługują się technikami i teoriami rozwijanymi przez psychologów, zwłaszcza związanymi z higieną psychiczną i dynamiką procesów zachodzących w grupie, ale te pomagają również rozszerzyć funkcje nauczania poza zakres tradycyjnych pojęć dotyczących wychowania. [patrz też: microlife termometr instrukcja, placki ziemniaczane kcal, kiedy do szkoły rodzenia ]

Powiązane tematy z artykułem: kiedy do szkoły rodzenia microlife termometr instrukcja placki ziemniaczane kcal