dodatni odruch Babinskiego

Zaburzenie napięcia mięśniowego badamy zalecając choremu przy zamkniętych oczach wyciągnąć obie wyprostowane kończyny górne przed siebie i ustawiamy je na jednym poziomie. Po chwili stwierdzamy, że ręka strony ropnia obniża się i zbacza na zewnątrz; ręka druga pozostaje na miejscu lub tylko nieznacznie się obniża. Dość często stwierdza się drżenie kończyn zwłaszcza stopy po stronie chorej. Czasem stwierdzić można nie skrzyżowane porażenie kończyn zwłaszcza górnej i nie skrzyżowane lub skrzyżowane zaburzenia czuciowe wywołane uciskiem ropnia móżdżku i otaczającej ropień tkanki nerwowej na most. Zachowanie się odruchów ścięgnistych jest bardzo niejednolite, mogą one być zmniejszone po jednej lub obu stronach, ale mogą być i wzmożone. W tym ostatnim przypadku stwierdza się dodatni odruch Babińskiego. Uszkodzeniem móżdżku albo też i uciskiem na rdzeń przedłużony należy tłumaczyć zaburzenia mowy, która staje się wolna i niewyraźna oraz zaburzenia połykania, a przede wszystkim oddychania. [hasła pokrewne: szkoła rodzenia żelazna, odruch babińskiego dodatni, olx gniew ]

Powiązane tematy z artykułem: odruch babińskiego dodatni olx gniew szkoła rodzenia żelazna