Dopiero znajac motyw przystepujemy do oceny ich dzialania i podejmujemy w odniesieniu do nich takie lub inne decyzje.

Dlatego też zrezygnowałem, gdy to tylko było możliwe, z terminologii specjalistycznej i zawiłych, chociaż wygodnych analiz na rzecz przystępności wykładu. W książce mojej chcę przedstawić specyficzny punkt widzenia na działalność człowieka i zaprezentować dostatecznie precyzyjnie pojęcia, które mogłyby pomóc w preparowaniu delikatnej tkanki dążeń ludzkich – to wszystko. Tylko tyle, a jednocześnie dość dużo, aby obawiać się, czy zamiar był według sił. Wytłumaczy mnie może wypowiedź Tadeusza Tomaszewskiego: Błądzenie przy próbach rozwiązywania, problemów istotnych jest na pewno ważniejsze dla postępu nauki i subiektywnie ciekawsze niż nienaganna słuszność w sprawach marginesowych. Aby zapewnić swojej pracy poprawność naukową i rozszyfrować to, czego nie udało mi się trafnie wyrazić korzystałem z pomocy wielu osób. Im wszystkim, a zwłaszcza mojemu Nauczycielowi, Profesorowi Andrzejowi Lewickiemu, oraz Profesorowi Stefanowi Seumanowi, który upewnił mnie o wartości mojego wysiłku, składam w tym miejscu gorące i pełne szacunku podziękowanie. 1. MOTYW. WPROWADZENIE Każdy, kto chce zrozumieć człowieka, zaczyna od poszukiwania przyczyn jego działania. Uczeń uciekł ze szkoły. Alkoholik obrabował sklep. Oskarżony prosi o wysoki wymiar kary. Każda z tych osób decydując się postąpić tak, jak wyżej padano, uczyniła to z jakiegoś powodu. Staramy się go poznać. Mówimy w takim wypadku, że chcemy poznać motywy, które spowodowały, że osoby te wybrały ten właśnie sposób postępowania. Dopiero znając motyw przystępujemy do oceny ich działania i podejmujemy w odniesieniu do nich takie lub inne decyzje. Inaczej na przykład ocenimy ucieczkę ucznia ze szkoły, gdy stwierdzimy, że motywem jej był lęk przed klasówką, a inaczej, gdy okaże się, że było nim lekceważenie obowiązków. Gdy alkoholik obrabuje sklep monopolowy, możemy przypuszczać, że motywem był tu głód alkoholu, a w takim wypadku i sąd zastosuje specjalną kwalifikację prawną tego czynu. Mówimy, że zrozumieliśmy motyw zachowania się oskarżonego, który sam prosi o wysoką karę, gdy dowiemy się, że jest on chory psychicznie i cierpi na urojenia winy. Tak, więc termin motyw – pochodzący od łacińskiego słowa movere – poruszać, popychać – stosujemy do określania tych wszystkich czynników, które spowodowały czyjeś określone działanie. Termin ten wszedł w powszechne użycie i co jest dość ważne – mimo bardzo szerokiego zakresu znaczenia posługiwanie się nim w życiu potocznym nie powoduje zasadniczych nieporozumień. Dopiero, gdy użyjemy go, jako narzędzia analizy psychologicznej, pojawiają się kłopoty, wywołane tym, że jest to termin wbrew pozorom wieloznaczny [przypisy: odruch babińskiego dodatni, olx littlest pet shop, ginekolog lublin nfz ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog lublin nfz odruch babińskiego dodatni olx littlest pet shop