Grupy krwi

Grupy krwi Starano się również związać skłonność do raka z zasadniczymi grupami krwi, jednak nie udało się wykazać, by osoby należące do różnych grup krwi różniły- się w skłonności do raka . Rak występuje bowiem zarówno często u osób należących do grupy A, jak i do B lub AB lub wreszcie grupy 0. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że we krwi odróżniamy coraz więcej grup ubocznych, a ostatnio, wykryto czynnik Hh, tzw. Rhesus-jactor, odgrywający dużą rolę w powstawaniu pewnych chorób u płodów i noworodków, to nie można ostatecznie ocenić znaczenia grup krwi w powstawaniu skłonności do raków. Zagadnienie to jest sprawą przyszłych dociekań. g. Gruczoły dokrewne Jednym z czynników wewnątrzpochodnych, wpływających na powstawanie raka, jest również układ gruczołów wewnętrznego wydzielania. Wydzieliny bowiem gruczołów dokrewnych wpływają na stan napięcia komórek przede wszystkim mezenchymalnych, na przemianę materii i na wzrost w ogóle. Badania wydzielin gruczołów dokrewnych i ich składu chemicznego rzucają pewne światło na przyczynę dzielenia się komórkowego, które doprowadza do powstawania raka. [podobne: olx gniew, szkoła rodzenia zosieńka, pieczenie szynki wieprzowej ]

Powiązane tematy z artykułem: olx gniew pieczenie szynki wieprzowej szkoła rodzenia zosieńka