Istnieje jeszcze trzecia kategoria ról, w znacznej mierze opartych na indywidualnej osobowosci, które sa funkcjami pojecia nauczycieli o ich wlasnym ja

Istnieje jeszcze trzecia kategoria ról, w znacznej mierze opartych na indywidualnej osobowości, które są funkcjami pojęcia nauczycieli o ich własnym ja. Do ról tych należy pracownik społeczny, uczący się a zarazem uczony, zastępujący rodzinę, osoba żądna władzy i osoba poszukująca bezpieczeństwa. Niektóre z tych ról to siły pozytywne, inne są negatywne. Jednak zależą one w dużym stopniu od osobowości jednostek, które pociąga zawód nauczyciela i które znajdują w nim zadowolenie. Konflikty pomiędzy rolami i oczekiwaniami czynią często nauczanie ciężką i wyczerpującą pracą. Ogół, któremu nauczyciel służy, często może od niego oczekiwać wykonania sprzecznych zadań, nauczyciel również może oczekiwać od siebie wykonania zadań niemożliwych do pogodzenia. Ze względu na te sprzeczności nauczyciel nie może uniknąć rozczarowania kogoś. A gdy zdaje sobie sprawę z niespełnienia oczekiwań, łatwo ogarnia go niepokój i przygnębienie . Nauczycieli często również dręczy konflikt pomiędzy lojalnościami, pomiędzy lojalnością w stosunku do dzieci, do kierownictwa, do społeczeństwa i do siebie samych. Czasami muszą iść na kompromis, co zwiększa ich niepokój i wywołuje poczucie winy. Kiedy indziej bywają przedmiotem niezasłużonej wrogości, skierowanej do nich ze względu na ich większe wykształcenie lub też w związku z ich kierowniczym stanowiskiem. Chociaż istnieje w nauczaniu wiele czynników dezintegrujących, na szczęście u większości nauczycieli przeważają czynniki integrujące,. Nauczanie zaspokaja szeroki wachlarz podstawowych potrzeb ludzkich. Stwarza możliwości wykonywania ważnej i twórczej pracy, zdobycia pozycji, dawania czegoś z siebie; zapewnienia niezależności materialnej, osobistego wkładu w życie dzieci oraz osiągnięcia większego rozwoju osobistego. Nauczanie daje również jednostkom sposobność współpracy w imię wspólnej sprawy z podobnie myślącymi l udźmi. [hasła pokrewne: szkoła rodzenia stargard, pieczenie szynki wieprzowej, pieczenie szynki wieprzowej stopnie ]

Powiązane tematy z artykułem: olx littlest pet shop pieczenie szynki wieprzowej szkoła rodzenia stargard