Milo mi poprzedzic przedmowa te pierwsza wieksza publikacje mego dawnego studenta a obecnie wspólpracownika

Miło mi poprzedzić przedmową tę pierwszą większą publikację mego dawnego studenta a obecnie współpracownika, tym bardziej, że jest ona wyrazem naszej ścisłej współpracy. Choć przedstawione w niej poglądy stanowią całkowitą własność autora – tak dalece, że z niektórymi z nich wręcz się nie zgadzam i zastrzegam sobie prawo do publicznej polemiki – noszą one niewątpliwie w bardzo wielu miejscach piętno naszych wielogodzinnych dyskusji. Niezależnie od tego studium to stanowi w swym ogólnym podejściu metodologicznym wyraz jednolitego stylu pracy badawczej, który dzięki wysiłkom całego naszego zespołu coraz wyraźniej zarysowuje się w działalności Katedry Psychologii Klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobra książka powinna móc sama obronić się przed zarzutami niezawodowych krytyków. Rzadko jednak twórca ma tak duże zaufanie do swego dzieła, aby po napisaniu ostatniej strony nie zacząć poszukiwań zadania – zaklęcia. Tego zdania, które by mogło zapewnić właściwe odczytanie intencji, myśli przewodnich, które potrafiłoby uprzedzić zarzuty i wywołać zainteresowanie – czyli zastąpić to wszystko, co powinna dać sama lektura całości. Niestety, zaklęcie takie jest wciąż tylko marzeniem, podsycanym, co prawda wiadomościami o perspektywach, jakie wyłaniają się z doświadczeń nad elektryczną stymulacją mózgu. Dopóki jednak neurochirurgów nie angażuje się do współpracy z wydawnictwami i nie zleca im przygotowywania czytelników do percepcji oferowanego im tekstu, nie pozostaje nic innego jak ograniczyć się do kilku informacji. Książka ta powstała, jako wynik przemyśleń psychologa praktyka, który w gąszczu różnorodnych definicji, miniaturowych teorii, ścisłych faktów i życzeń składających się na współczesną teorię motywacji poszukiwał zadowalającego wyjaśnienia neurotycznych form nieprzystosowania. Dla utorowania sobie możliwie pewnej drogi wybrał z tego wszystkiego elementy mające najmocniejsze uzasadnienie i łącząc je doświadczeniem klinicznym spróbował ułożyć w niezbyt skomplikowaną a użyteczną strukturę. Z tego względu Czytelnik, który spodziewa się monografii problemu, zarysów historycznych i krytycznych analiz, będzie zawiedziony. W książce jest tylko to, co mam od siebie do powiedzenia, a bogaty materiał faktyczny służy tylko do ilustracji definicji i hipotez dotyczących warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania człowieka naszego stanu kulturowego. Zakładałem, że Czytelnikami mojej pracy będą ludzie, którzy z racji swojego zawodu muszą rozstrzygać złożone kwestie motywacji działań ludzkich, a więc sięgną po nią oprócz psychologa – prawnik, lekarz, pedagog, literat [więcej w: odruch babińskiego dodatni, kołowrotki allegro, ginekolog lublin nfz ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog lublin nfz kołowrotki allegro odruch babińskiego dodatni