Porównanie Ustekinumabu i Etanerceptu w przypadku umiarkowanej do ciężkiej łuszczycy ad 6

W grupie pacjentów, którzy otrzymywali 45 mg ustekinumabu, u jednego pacjenta wystąpiło zapalenie trzustki, zaburzenie psychotyczne i nadciśnienie tętnicze z bólem w klatce piersiowej, a jeden pacjent z historią raka piersi w rodzinie otrzymał diagnozę raka piersi w 7. tygodniu badania. W grupie pacjentów, którzy otrzymywali 90 mg ustekinumabu, u jednego pacjenta występowało zapalenie wyrostka robaczkowego, zakażenie przewodu pokarmowego wywołane zatruciem pokarmowym i zapalenie jajowodu, a jeden pacjent był hospitalizowany dwa razy: początkowo w przypadku urosepsy powikłanej ostrą niewydolnością nerek, nieżytem żołądka, krwotokiem z wrzodu , szpitalne zapalenie płuc i ból w klatce piersiowej (zgłaszany przez badacza jako zawał mięśnia sercowego, ale orzekł, że nie jest zawałem mięśnia sercowego przez orzekanie), a następnie dławica piersiowa. Infekcje występowały z podobną częstością w trzech grupach leczenia (29,1%, 30,6% i 29,7% w grupach otrzymujących etanercept, 45 mg ustekinumabu i 90 mg ustekinumabu, odpowiednio). Nieczerniakowe raki skóry występowały u dwóch pacjentów w grupie, która otrzymywała 45 mg ustekinumabu iu jednego pacjenta w grupie, która otrzymywała 90 mg ustekinumabu; wszystkie przypadki wystąpiły w obszarach usuniętej blaszki łuszczycowej. W 64. tygodniu częstości i rodzaje typowych działań niepożądanych były podobne w grupach otrzymujących ustekinumab w małej dawce i w większej dawce, a także przed i po przekierowaniu z etanerceptu do ustekinumabu, z wyjątkiem reakcji w miejscu wstrzyknięcia w 12. tygodniu, wymienionych powyżej. (Tabela 3 i Tabela Dodatku Uzupełniającego). Wystąpiły trzy ofiary śmiertelne, po jednym w grupie etanerceptowej (od wypadku samochodowego), w grupie ustekinumabu w małej dawce (od rany postrzałowej) oraz w grupie z wyższą dawką ustekinumabu (od niewydolności wielonarządowej i sepsy u pacjenta, który był retrospektywnie wykazano, że jest dodatni dla ludzkiego wirusa niedoboru odporności przy wejściu do badania i który miał bakteriemię Staphylococcus epidermidis oporną na metycylinę). Poważne zakażenia o typowym bakteryjnym lub wirusowym pochodzeniu wystąpiły u 4 pacjentów z grupy etanerceptowej (1,2%) (3 przed przejściem do ustekinumabu i po skrzyżowaniu), 2 pacjentów z grupy, która otrzymywała 45 mg ustekinumabu (1,0%), oraz 10 pacjentów w grupie, która otrzymywała 90 mg ustekinumabu (2,9%) (P = 0,23 dla porównania między grupą, która otrzymywała 45 mg ustekinumabu i grupą, która otrzymywała 90 mg) (patrz Tabela w Dodatku Uzupełniającym). Niemieniakowe raki skóry zgłaszano u dziewięciu pacjentów, a inne złośliwe schorzenia odnotowano u pięciu pacjentów leczonych ustekinumabem, w tym jeden przypadek ziarniniaka grzybiastego, które retrospektywnie zakończył badacz przed randomizacją, ale nieprawidłowo rozpoznano łuszczycę (tab. 3). Poważne niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe zgłaszano u trzech pacjentów: u jednego pacjenta wystąpił zawał mięśnia sercowego w grupie otrzymującej etanercept po skrzyżowaniu z ustekinumabem, w grupie otrzymującej dolną dawkę ustekinumabu oraz w grupie przyjmującej większą dawkę ustekinumabu.
Proporcje pacjentów z nieprawidłowościami w badaniach hematologicznych i laboratoryjnych, w tym w badaniach czynności wątroby i nerek, były podobne w grupach (patrz Tabela w Dodatku Uzupełniającym). Przeciwciała przeciwko ustekinumabowi wystąpiły u 32 z 835 pacjentów leczonych ustekinumabem (3,8%); 26 z tych 32 pacjentów miało niskie miana (<1: 320), a obecność przeciwciał nie była związana z reakcjami w miejscu wstrzyknięcia.
Dyskusja
Środki biologiczne oferują szereg nowych opcji terapeutycznych dla pacjentów z łuszczycą; jednak relatywne profile korzyści i ryzyka takich terapii nie są dobrze znane
[podobne: tabletki cialis, szkoła rodzenia warszawa, szkoła rodzenia siedlce ]

Powiązane tematy z artykułem: szkoła rodzenia siedlce szkoła rodzenia warszawa tabletki cialis