Psychologia dazen ludzkich Kazimierza Obuchowskiego

Psychologia dążeń ludzkich Kazimierza Obuchowskiego, stanowiąca debiut książkowy tego młodego autora, znanego dotychczas tylko z artykułów naukowych z dziedziny psychologii klinicznej i teorii przystosowania, poświęcona jest zasadniczo analizie trzech pojęć psychologicznych, mianowicie: pojęcia motywu, pojęcia postawy i pojęcia potrzeby. Nie jest to jednak analiza czysto teoretyczna. Autor, psycholog kliniczny, przedstawia definicje, którymi sam posługuje się w swej praktyce i w których widzi narzędzia pracy zarówno czysto badawczej, jak i klinicznej, umożliwiające praktykowi zrozumienie zaburzeń w postępowaniu człowieka, wykrycie tkwiących w nim samym przyczyn nieprzystosowania społecznego i zaplanowanie racjonalnej psychoterapii. Dlatego też opiera on swe wywody nie tylko na materiale prac z psychologii ogólnej, ale cytuje też obficie badania z zakresu patopsychologii i pokazuje zastosowanie swych definicji na materiale zaczerpniętym z własnej praktyki klinicznej, głównie na przypadkach nerwic.  Poza ramy definicji wychodzi natomiast druga część pracy, proponująca pewną nową klasyfikację potrzeb człowieka oraz omawiająca ją na kanwie odpowiednich danych z literatury i własnych obserwacji. Można chyba wręcz powiedzieć, że, jest to pierwsza w Polsce książkowa publikacja z zakresu psychologii klinicznej i na tym polega przede wszystkim jej bezpośrednia, użytkowa radość dla Czytelnika. Sytuacja psychologii klinicznej w naszym kraju jest dość szczególna. W dziedzinie tej, zatrudnionych jest u nas najwięcej psychologów pracujących zawodowo. Jeśli jednak wziąć pod uwagę, że w ramach uniwersyteckich studiów psychologicznych elementy specjalizacji z psychologii klinicznej zostały wprowadzone dopiero przed dwoma laty, nasuwa się wniosek, że większość psychologów pracujących w tej dziedzinie nie posiada należytego wyszkolenia. Dokształcanie się ich jest, niestety, bardzo utrudnione ze względu na brak literatury w tym zakresie. Psychologia kliniczna w naszym kraju, mimo tradycji sięgających jeszcze Ochorowicza i Abramowskiego, jest reprezentowana w powojennej literaturze tylko przez artykuły rozsiane po różnych czasopismach. A jednak jest to już dziś odrębna dyscyplina, operująca zarówno własną podbudową teoretyczną, jak też, zestawem metod diagnostyczno-leczniczych, i nie znając tych spraw nie można być dobrym fachowcem z tego zakresu. Książka K. Obuchowskiego częściowo zapełnia tę lukę. Daje ona do ręki psychologowi klinicznemu instrumenty w postaci pojęć umożliwiających analizę zaburzeń postępowania, równocześnie wyposażając go w teorię potrzebną do sensownego posługiwania się tymi pojęciami [więcej w: ginekolog gdańsk nfz, 40 letni prawiczek cda, olx littlest pet shop ]

Powiązane tematy z artykułem: 40 letni prawiczek cda ginekolog gdańsk nfz olx littlest pet shop