Psychologia zostaje w ten sposób wlaczona do nauk przyrodniczych i socjologicznych

Koncepcja ta, której początek dał jeszcze Claude Bernard, a która legła u podstaw całej pawłowskiej teorii odruchów warunkowych i z którą połączyły się takie nazwiska fizjologów i psychologów, jak Cannona, Selyego, Tolmana, Rosenzweiga, S. L. Rubinsztejna i in. okazała się niezwykle płodna i użyteczna. Z jednej strony – umożliwia ona funkcjonalne spojrzenie na psychikę, jako mechanizm napędowy i sterujący reakcjami na bodźce zewnętrzne. Takie ujęcie zgadza się bardzo dobrze z biologicznym pojmowaniem organizmów żywych, jako układów przystosowujących się do swego otoczenia, równocześnie zaś pozwala uwzględnić fakt, że człowiek, żyjąc w środowisku społecznym, w sposób zasadniczy różni się od zwierząt. Psychologia zostaje w ten sposób włączona do nauk przyrodniczych i socjologicznych, a tym samym ulega przezwyciężeniu jej izolacja, charakterystyczna dla okresu introspekcjonizmu. Z drugiej strony koncepcja samoregulacyjna pozwala korzystać w analizach psychologicznych z pojęć cybernetyki – nauki, która modelując funkcje żywych organizmów na maszynach samosterujących i liczących w coraz wyższym stopniu pozwala obiektywnie wyjaśnić czynności dotychczas albo niezrozumiałe, albo tłumaczone w sposób niezgodny z ogólną metodologią nauk przyrodniczych. Wystarczy dla przykładu zwrócić uwagę na nowe rozumienie działań celowych i dowolnych dzięki uwzględnieniu cybernetycznej koncepcji sprzężenia zwrotnego. Z tych możliwości Autor wydatnie korzysta, posługując się w swych rozważaniach takimi pojęciami, jak regulacja, programowanie czy sterowanie, opierając swą klasyfikację potrzeb na pawłowowskiej teorii, sprowadzającej samoregulację do zachowania stanu równowagi wewnętrznej przez utrzymanie zewnętrznej równowagi z otoczeniem itd. Definicje przedstawione przez K. Obuchowskiego uważam osobiście nie za ostateczne sformułowania, lecz za wezwanie do dyskusji na ten niewątpliwie ważny temat. Nie znaczy to, że są nieuzasadnione. Autor bardzo zręcznie przytacza argumenty na ich korzyść, polemizując z ujęciami przeciwnymi w sposób przechodzący miejscami w prawdziwy fechtunek umysłowy. Dyskutując z nim trzeba dobrze samemu wgryźć się w teorie omawianych procesów. Sądzę, że na tym właśnie polega w znacznej mierze wartość pracy, iż pobudza ona do myślenia i do polemiki ma płaszczyźnie współczesnej teorii psychologicznej. Dodać trzeba, że rzecz napisana jest jasno, żywo i interesująco, niekiedy – przy zachowaniu całego ciężaru gatunkowego poruszanych problemów niemalże popularnie, w polemikach zaś nie brak dyskretnej ironii, która dowcipem swym niewątpliwie uprzyjemnia lekturę [patrz też: szkoła rodzenia żelazna, szkoła rodzenia stargard, szkoła rodzenia warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: szkoła rodzenia stargard szkoła rodzenia warszawa szkoła rodzenia żelazna