Randomizowana próba opieki opartej na protokole wczesnego szoku AD 2

zgłaszano, że wśród pacjentów z ciężką sepsą lub wstrząsem septycznym w jednym miejskim oddziale ratunkowym śmiertelność była znacznie niższa wśród osób, które były leczone zgodnie z 6-godzinnym protokołem wczesnego leczenia ukierunkowanego na cel (EGDT) niż wśród osób, którym podano standardową terapię (30,5% w porównaniu do 46,5%) 4 Na podstawie założenia, że zwykła opieka nie zawiera agresywnej, terminowej oceny i leczenia, protokół dla EGDT wymagał cewnikowania żył centralnych do monitorowania centralnego ciśnienia żylnego i nasycania ośrodkowego żylnego tlenu (ScvO2), które były używane do kierowania użyciem dożylnych płynów, wazopresorów, upakowanych transfuzji czerwonych krwinek i dobutaminy w celu osiągnięcia wcześniej określonych celów fizjologicznych. W dziesięcioleciu od opublikowania tego artykułu nastąpiło wiele zmian w postępowaniu z sepsą, podnoszących kwestię, czy wszystkie elementy protokołu są nadal konieczne.5-7 Aby odpowiedzieć na to pytanie, opracowaliśmy wieloośrodkowe badanie porównujące alternatywne strategie resuscytacji w szerokiej kohorcie pacjentów z wstrząsem septycznym. W szczególności przetestowaliśmy, czy resuscytacja oparta na protokole była lepsza od zwykłej opieki i czy protokół z centralnym monitorowaniem hemodynamicznym do kierowania użyciem płynów, wazopresorów, transfuzji krwi i dobutaminy był lepszy od prostszego protokołu, który nie zawierał tych elementów.
Metody
Przestudiuj badanie
Przeprowadziliśmy wieloośrodkową, randomizowaną próbę Protokołu Opieki nad Wczesnym Szóstym Szokiem (ProCESS) w 31 szpitalach w Stanach Zjednoczonych. Instytucjonalna komisja rewizyjna na Uniwersytecie w Pittsburghu i na każdej innej stronie uczestniczącej zatwierdziła zarejestrowany protokół badania, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Narodowy Instytut Ogólnych Nauk Medycznych sfinansował badanie i zwołał niezależną radę monitorującą dane i bezpieczeństwo (patrz Dodatek dodatkowy dostępny na stronie internetowej). Sprzęt monitorujący ScvO2 do badania został wypożyczony na strony przez Edwards Lifesciences, ale firma nie miała innej roli w badaniu. Koordynatorzy badań w każdej witrynie wprowadzili dane do bezpiecznego internetowego narzędzia do gromadzenia danych. Centrum badań klinicznych Uniwersytetu Kalifornijskiego w Pittsburghu, Dochodzenie i Modelowanie Systemowe Chorób Ostrej Choroby (CRISMA) zarządzało wszystkimi danymi i wygenerowało zaślepione i niezaślepione raporty dla tablicy monitorującej dane i bezpieczeństwo. Zgłosiliśmy plan analizy statystycznej przed ujawnieniem danych. 8 Zespół koordynujący badania kliniczne i badacze w uczestniczących stronach nie byli świadomi wyników grupy badawczej, dopóki dane nie zostały zablokowane w grudniu 2013 r. Komitet piszący zapewnia dokładność i kompletność dane i wierność badania do protokołu.
Strony i pacjenci
Wszystkie uczestniczące strony były szpitalami akademickimi, odwiedzając ponad 40 000 oddziałów pogotowia rocznie
[więcej w: szkoła rodzenia radom, kołowrotki allegro, anestezjolog zarobki ]

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog zarobki kołowrotki allegro szkoła rodzenia radom