Ropnie otorbione plata skroniowego

Nieropny stan zapalny tkanki dookoła ropnia połączony z dużym obrzękiem tkanki mózgowej, przez znaczny wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Jeżeli chory nie zginie wówczas z objawami wzmożonego ucisku wewnątrzczaszkowego, rozwija się ropne zapalenie wewnątrzkomorowe, przeważnie o złym rokowaniu. Ropnie otorbione płata skroniowego i ropnie móżdżku przebijają się do przestrzeni podpajęczynówkowej bardzo często w miejscu przejścia zakażenia z ucha przez oponę twardą. Przebicie ropnia może wytworzyć przetokę W oponie twardej, a wyjątkowo i w ścianie kostnej czaszki. Ten samoistny drenaż jest prawie zawsze niedostateczny i jeżeli nie wykona się odpowiedniego zabiegu, rozwija się rozlane ropne zapalenie opon miękkich. Jeżeli wskutek obrzęku i stanu zapalnego tkanki mózgowej rozwinie się bardzo wysokie ciśnienie wewnątrzczaszkowe, a ropień w płacie skroniowym oddzielony jest od komory bocznej tylko wąską ścianą tkanki mózgowej (pozostającej w stanie zapalnym), może nastąpić przerwanie tej ściany i wylanie się płynu mózgowo-rdzeniowego, który był w komorze pod wysokim ciśnieniem do jamy ropnia jeżeli ropień był poprzednio opróżniony ze swej zawartości. [przypisy: nawilżacz powietrza allegro, olx międzyzdroje, ginekolog gdańsk nfz ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog gdańsk nfz nawilżacz powietrza allegro olx międzyzdroje