Tkanka ta bliznowacieje po kilku miesiacach

W tych przypadkach również rokowanie jest wątpliwe – chorzy giną często wśród objawów nadciśnienia wewnątrzczaszkowego. W przypadkach pomyślnie przebiegających po leczeniu chirurgicznym, jama ropnia wypełnia się tkanką łączną pochodzącą z elementów łączno-tkankowych naczyń krwionośnych. Tkanka ta bliznowacieje po kilku miesiącach. Jeżeli jama ropnia była duża, wśród tkanki bliznowatej można spotkać twory torbielowate wypełnione jasnym płynem. Ani blizny, ani torbiele w płacie skroniowym i móżdżku nie wywołują zmian uciskowych i następowych zaburzeń, jakie mogą występować po wyleczeniu ropni w innych okolicach mózgu (np. drgawki po ropnia Ruchem niepewnym i z opóźnieniem dotykając często kilkakrotnie skóry twarzy, grzbiety nosa umieści wreszcie nie koniec palca, ale cały palec na nosie; d) ważne znaczenie zwłaszcza w różnicowaniu z zaburzeniami błędnikowymi ma próba wskazywania. [patrz też: pieczenie szynki wieprzowej, szkoła rodzenia zosieńka, anestezjolog zarobki ]

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog zarobki pieczenie szynki wieprzowej szkoła rodzenia zosieńka