Watroba jest znacznie powiekszona

Wątroba jest znacznie powiększona, przy tym nie tylko wskutek rozrostu guza bąblowcowego, ale także wskutek przerostu jej miąższu. Doniosłą cechą wątroby w przypadkach bąblowca wielopęcherzowego stanowi niesłychana jej twardość, którą by można porównać z twardością karmienia lub żelaza. Ta cecha jest tak znamienna, że podczas swej pracy w Uniwersytecie w Kazaniu mogłem na jej podstawie jeszcze przed przekrojeniem wątroby na sekcji bez pomyłki rozpoznać obecność w niej bąblowca wielopęcherzowego. Twardość wątroby zależy od bardzo obfitego rozwoju dookoła guza tkanki łącznej i jej zwapnienia. Bąblowiec wielepęcherzowy wywołuje zmiany nie tylko w wątrobie. Cechuje go szczególna złośliwość, objawiająca się postępującym niszczeniem wątroby, a nawet, podobnie do guzów takowych i mięsakowych, przerzutami do węzłów chłonnych, do płuc i do innych narządów. Prócz postaci guzowatej spotyka się, wprawdzie bardzo rzadko, także postać rozlaną bąblowca wielopęcherzowego. W tej postaci wątroba jest nadziana ogromną liczbą guzów o budowie typowej dla bąblowca wielopęcherzowego. Objawy. Bąblowiec wielopęcherzowy wątroby może rozwijać się skrycie, przy tym w części wątroby, która jest niedostępna badaniu, tak iż wykrywa się go dopiero na sekcji. W innych przypadkach nieraz pierwszym objawem choroby jest żółtaczka zależna od ucisku większych dróg żółciowych, więc mechaniczna. Żółtaczkę wywoływać może także zapalenie dróg żółciowych, którego powstaniu sprzyja zaleganie żółci. Żółtaczka słabnie, gdy guz rozmięka i wskutek tego mniej uciska drogi żółciowe, a także wtedy, gdy łagodnieje ich zapalenie. [więcej w: ginekolog gdańsk nfz, szkoła rodzenia żelazna, szkoła rodzenia siedlce ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog gdańsk nfz szkoła rodzenia siedlce szkoła rodzenia żelazna