Pakiet reform w Senacie zawinięty w czasie na Boże Narodzenie ad

Maves dodał: Kongres musi zastąpić SGR na początku przyszłego roku w celu osiągnięcia celów reformy dostępu, płatności i realizacji, przewidzianych przez [ustawę House a]. Nie poprzemy ostatecznego sprawozdania z konferencji bez jasnej ścieżki przejścia od trwałego uchylenia formuły SGR na początku przyszłego roku. Nadrzędnym celem 2733-stronicowej ustawy Senatu, ustawy o ochronie pacjenta i opieki po przystępnej cenie, jest rozszerzenie zakresu, ale obejmuje również inne ważne polityki, takie jak wyeliminowanie niepopularnych praktyk biznesowych prywatnych ubezpieczycieli i zabezpieczenie dochodów niezbędnych do opłacenia reformy . Przychody te wynikałyby w znacznej mierze z podatku akcyzowego na plany zdrowotne Cadillac i znacznego ograniczenia wzrostu płatności Medicare na rzecz szpitali, domów opieki, agencji zdrowia domowego i innych dostawców, ale nie do lekarzy. Ustawa zmniejszyłaby również płatności z tytułu Medicare i Medicaid na rzecz szpitali, które obsługują dużą liczbę pacjentów o niskich dochodach – znanych jako nieproporcjonalne szpitale akcji – o około 43 miliardy dolarów w ciągu 10 lat. Płatności na plany Medicare Advantage – prywatne firmy ubezpieczeniowe, które zawarły umowę z Medicare w celu zapisania swoich beneficjentów – zostaną zredukowane o około 119 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady. (Dla porównania, rachunek House zmniejszyłby płatności Medicare Advantage o około 160 miliardów dolarów.)
W okresie od 2010 r. Do 2019 r. Koszty netto rozszerzenia zasięgu (831 mld USD) zostaną z nadwyżką zrekompensowane zwiększonymi przychodami z podatków i zmniejszeniem wzrostu Medicare i Medicaid. CBO oszacowało, że dzięki takiemu połączeniu źródeł, projekt Senatu pokryje koszty rozszerzonego zasięgu, zmniejszając deficyt federalny o 132 miliardy dolarów w ciągu dekady.
Począwszy od 2014 roku, ustawa wymagałaby od amerykańskich rezydentów legalnego ubezpieczenia, aw wielu przypadkach nakładałaby karę finansową na osoby, które tego nie zrobiły. Pracodawcy zatrudniający ponad 50 pracowników, którzy nie zapewniają pokrycia, również podlegaliby grzywnom. Ustawa wprowadziłaby także wymianę ubezpieczeniową, dzięki której osoby i rodziny osiągające dochód w wysokości od 133% do 400% federalnego poziomu ubóstwa (do 29 326 USD rocznie dla osoby fizycznej i 88 200 USD dla czteroosobowej rodziny) mogłyby nabyć ubezpieczenie za pomocą dochodów – powiązane dotacje publiczne. Dotacje stanowiłyby ponad połowę kosztów rachunku – 436 miliardów dolarów w ciągu 10 lat. Ubezpieczyciele zdrowotni, którzy oferowali swoje pakiety świadczeń przez giełdy ubezpieczeniowe, musieliby przyjąć wszystkich kandydatów i nie mogliby odmówić ubezpieczenia osobom z wcześniej istniejącymi warunkami ani różnić składek, aby odzwierciedlić różnice w zdrowiu uczestników.
Uznając, że większość osób o niskich dochodach nie może sobie pozwolić na prywatne ubezpieczenie, zarówno ustawy Senatu, jak i House a wymagają szerokiej ekspansji programu Medicaid. W przypadku osób o dochodach poniżej 133% federalnego poziomu ubóstwa (ustawa senacka) lub 150% federalnego poziomu ubóstwa (projekt ustawy), ograniczenia w zakresie uprawnień Medicaid zostaną wyeliminowane, tak aby osoby, które nie są niepełnosprawne, nie były w ciąży, lub nie masz innego warunku kwalifikacyjnego, który byłby w stanie uzyskać ubezpieczenie Medicaid. Próg senatu zwiększyłby zasięg Medicaid do dodatkowych 15 milionów osób o niskich dochodach, zgodnie z CBO, przynosząc całkowitą rekrutację Medicaid do około 75 milionów – znacznie więcej niż Medicare.
Chociaż rozbudowana ekspansja Medicaid ma poważne implikacje dla przyszłych budżetów państw, około 20 państw, które już rozszerzyły swoje programy Medicaid, powoli rozpoznawało, a przynajmniej mówiło o długofalowych skutkach tego aspektu reform.
[więcej w: olx międzyzdroje, tabletki cialis, szkoła rodzenia warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: olx międzyzdroje szkoła rodzenia warszawa tabletki cialis