ROLA RENTGENOTERAPII W LECZENIU RAKA PIERSI

ROLA RENTGENOTERAPII W LECZENIU RAKA PIĘRSI W ostatnich latach zaczęto na nowo poruszać w dyskusji celowość leczenia raka piersi promieniami Roentgena. Czy mamy ograniczyć się do operacji doszczętnej, czy poprzedzić operację naświetlaniem, czy też, jak dawniej, przypisać większą rolę naświetlaniu niż operacji? Zdania są podzielone całkowicie. Trumble rozpisał w r. 1940 ankietę do 9 dużych klinik chirurgicznych i otrzymał następujące odpowiedzi: 3 kliniki wypowiedziały się za naświetlaniem przed operacją, 2 odrzucają takie postępowanie, 3 stosują je tylko w przypadkach daleko posuniętych, a jedna stosuje rzadko. [więcej w: szkoła rodzenia radom, dyżur aptek września, 40 letni prawiczek cda ]

Powiązane tematy z artykułem: 40 letni prawiczek cda dyżur aptek września szkoła rodzenia radom