Rozuwastatyna w zespole ostrej niewydolności oddechowej związanym z sepsą AD 3

Głównymi kryteriami wykluczenia była obecność ARDS przez ponad 48 godzin; przewlekłe stany, które mogą negatywnie wpłynąć na przeżycie, osłabić odstawienie od respiratora lub zagrozić przestrzeganiu protokołu; poziom kinazy kreatynowej, aminotransferazy asparaginianowej lub aminotransferazy alaninowej jest ponad pięciokrotnie wyższy od górnej granicy normy; spożycie statyny (w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym) w ciągu 48 godzin przed randomizacją; i niemożność uzyskania zgody. Randomizacja i badania leków
Pacjenci zostali losowo przydzieleni w blokach permutowanych ośmiu do otrzymywania rosuvastatyny dojelitowej lub placebo. Dawka nasycająca 40 mg badanego leku została podana w ciągu 4 godzin po randomizacji. Następnie dawki podtrzymujące 20 mg podawano codziennie o 10 rano (. 4 godziny). Jeśli podanie badanej dawki leku opóźniło się o ponad 12 godzin, nie podano tej dawki, a następnego dnia podano dawkę nasycającą 40 mg. W przypadku pacjentów, u których poziom kreatyniny w surowicy wynosił rano 2,8 mg na decylitr (250 .mol na litr) lub więcej, którzy nie byli leczeni nerkozastępczo, dzienna dawka podtrzymująca została zmniejszona do 10 mg. Badany lek podawano do trzeciego dnia po wypisaniu z oddziału intensywnej terapii (ICU), dnia badania 28, wypisu ze szpitala lub śmierci, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej. Badany lek został zatrzymany ze względów bezpieczeństwa, jeśli poziom kinazy kreatynowej przekroczył 10-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu lub jeśli poziom aminotransferazy alaninowej lub aminotransferazy asparaginianowej przekroczy 8-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu, ponieważ uszkodzenie wątroby i mięśni są zgłaszane ryzyko statyn.
Pomiary i procedury
Próbki osocza do pomiaru najwyższych i najniższych poziomów rozuwastatyny zebrano w dniu 6 (. 2 dni) od pierwszych 60 włączonych pacjentów i, w odpowiedzi na żądanie od zespołu monitorującego dane i bezpieczeństwa, od dodatkowych 344 włączonych pacjentów. Poziomy aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy asparaginianowej i kinazy kreatynowej były mierzone w określone dni badania, jak opisano w protokole.
Zarządzanie respiratorem i odstawienie od piersi następowały po zmodyfikowanym protokole ARDS Clinical Trials Network o niskiej objętości oddechowej. 27 Zarządzanie płynami było zgodne z uproszczoną wersją podejścia konserwatywnego ARDS Network.28 Badanie zostało zmienione po włączeniu 225 pacjentów, aby umożliwić rejestrację pacjentów bez centralnego ośrodka. cewnik żylny i zmodyfikowano podejście do zarządzania płynem w celu zalecenia neutralnego lub ujemnego bilansu płynów po ustąpieniu wstrząsu (patrz protokół).
Wyniki
Pierwszorzędowym rezultatem była śmiertelność przed wypisem ze szpitala do domu lub do 60. dnia badania, jeśli pacjent nadal przebywał w zakładzie opieki zdrowotnej
[podobne: szkoła rodzenia radom, ginekolog lublin nfz, tabletki cialis ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog lublin nfz szkoła rodzenia radom tabletki cialis