Szkoła rodzenia nie jest refundowana

Z przykrością należy stwierdzić, że po mimo wielu dobrodziejstw, szkoła rodzenia żelazna jest instytucją nierefundowaną przez polski system opieki zdrowotnej. Zatem osoby zainteresowane aktywnym uczestnictwem w organizowanych przez nią kursach, muszą za nie zapłacić z własnych środków finansowych. Informacja o rozpoczęciu zapisów do grup wykładowych, znajduje się najczęściej na stronie internetowej. W momencie, w którym para małżonków zdecyduje się na rejestrację, czeka ich do uiszczenia pierwsza opłata. Po jej dokonaniu otrzymują oni szczegółowy plan całego kursu. Tematyka pierwszych zajęć sprowadza się do informacji, które pokazują w jaki sposób partner powinien wspierać swoją partnerkę podczas porodu. Drugie zajęcia to głównie praktyczne wskazówki do kobiet, jak powinny się one zachować w momencie odejścia wód płodowych. Podkreślana jest na nich waga prawidłowego oddychania i procesu parcia, która w sposób bezpośredni wpływa na czas trwania przyjścia na świat dziecka. Trzecie zajęcia opierają się na współpracy partnerów.

Powiązane tematy z artykułem: Szkoła rodzenia żelazna