Wykrywano czynniki, które wplywaja na powstanie motywu i zmiane sily jego dzialania

Zanim, więc przystąpimy do szczegółowej analizy różnych definicji motywu, pożyteczne będzie ogólne zapoznanie się z trudnościami, jakie nasuwa stosowanie tego terminu w praktyce psychologa. Otóż większość ścisłych danych dotyczących motywu pochodzi z badań eksperymentalnych nad zwierzętami. Badacze używający zwierząt do tworzenia laboratoryjnych, uproszczonych modeli sytuacji związanych z działaniem człowieka ustalili szereg ścisłych kryteriów opisu motywu siłę i energię poszczególnych motywów. Wykrywano czynniki, które wpływają na powstanie motywu i zmianę siły jego działania. Poznawano prawidłowości, które rządzą współdziałaniem różnych motywów i konsekwencje, do których prowadzi utrudnianie realizacji motywu. Pomysłowość aparatury eksperymentalnej, możliwość operowania ścisłymi wskaźnikami takimi jak czas pozbawienia pokarmu, napięcie prądu elektrycznego stosowanego do karania zwierzęcia, ilość błędów popełnianych w trakcie rozwiązywanie problemów – a przede wszystkim zadziwiające analogie, jakie występowały między zjawiskami obserwowanymi u danych zwierząt i u ludzi będących w podobnej sytuacji, sprawiły, że wyniki tych badań zaważyły bardzo na rozwoju nauki o motywach. Stwierdzono na przykład, że u ludzi tak jak i u zwierząt zachowanie się może być polimotywacyjne. Znaczy to, że przyczyną działania może być kilka motywów, nawet sprzecznych, co pozwala wyjaśnić pewne specyficzne sposoby działania, niekonsekwencje, lub powstrzymanie się od działania. Wykazano również, że najlepszy poziom sprawności można uzyskać przy motywach o średniej sile, a przy zbyt silnych lub zbyt słabych motywach sprawność się obniża. Wskazano również na prawidłowości działania występujące w sytuacjach konfliktowych, na efekty działania w grupie i wiele tym podobnych zjawisk (por. np. D. Krech, R. Crutchfield 1959). Mimo jednak znacznego rozszerzenia zakresu wiedzy w tej dziedzinie, okazuje się ona niewystarczająca do rozwiązywania tych zadań, jakie stają przed psychologiem klinicznym usiłującym zrozumieć postępowanie powierzonych mu pacjentów. Często wychodzi na jaw, że prawidłowości te, tak łatwe do zademonstrowania na zwierzętach doświadczalnych, mimo wszystko nie zawsze można odnieść również do sytuacji, w których mamy do czynienia z człowiekiem. Powstaje na przykład pytanie: czy mówiąc o kilku motywach, które działają u Jana, mamy na myśli to samo, co wówczas, gdy mówimy o kilku motywach działających u szczura, a jeśli nie – to, na czym te różnice polegają. Wiemy, że gdy dwa szczury o równej sprawności fizycznej pozbawimy pokarmu – jednego na okres 5, a drugiego na okres 10 godzin i wpuścimy je do klatki, w której muszą one pokonać identyczne przeszkody, zanim uzyskają dostęp do pokarmu, to wówczas różnice, jakie zajdą w ich osiągnięciach, można będzie uznać za spowodowane przez różnice w sile motywu głodu [podobne: olx międzyzdroje, dyżur aptek września, nawilżacz powietrza allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżur aptek września nawilżacz powietrza allegro olx międzyzdroje