Zropienie torbieli bablowcowej nastepuje wtedy, gdy dostana sie do niej bakterie

Przyczyną pęknięcia torbieli bywa najczęściej uraz okolicy wątroby, gwałtowniejszy ruch, wysiłek fizyczny itp. Przebicie się do jamy otrzewnej wywołuje jej zapalenie oraz zapad wskutek przewrażliwienia ustroju na składniki płynu bąblowcowego, wsysającego się z jamy otrzewnej. Przebicie się do jamy opłucnej wywołuje zapalenie opłucnej oraz zapad. Torbiel może przebić się także do dróg żółciowych, do żołądka, jelit, miedniczki nerkowej, worka osierdziowego, przez skórę na zewnątrz itd. Zależnie od tego powstają różne objawy chorobowe. Zropienie torbieli bąblowcowej następuje wtedy, gdy dostaną się do niej bakterie, najczęściej pałeczki okrężnicy, paciorkowce lub gronkowce. Bywa to wtedy, gdy wskutek urazu lub choroby zakaźnej torebka włóknista pęcherza ulegnie zgorzeli. Klinicznie zropienie bąblowca objawia się tak samo jak ropień wątroby. W rzadkich przypadkach bąblowiec obumiera, po czym płyn torbielowy wsysa się, a pozostała zawartość wapnieje. Badaniem drobnowidowym można stwierdzić w tej zawartości haczyki oraz resztki ściany bąblowca. Rozpoznanie bąblowca wątroby opiera się na stwierdzeniu w wątrobie guza sprężystego, o gładkiej powierzchni, chełboczącego, rosnącego bardzo powoli, bez wyraźnego wpływu na ogólny stan chorego, zwłaszcza jeżeli jednocześnie stwierdza się zwiększenie liczby krwinek białych kwasochłonnych w krwi i dodatni odczyn Weinberg- Ghediniego oraz Casoniego. Nie bez znaczenia jest także stwierdzenie, że chory obcuje blisko z psami oraz że te psy są nosicielami tasiemca bąblowcowego. Badanie płynu, uzyskanego przez nakłucie torbieli, może dać dalsze podstawy do rozpoznania (t. II). Ze względu na to, że nakłucie pociąga za sobą niekiedy, groźne objawy, zależnie od przedostania się płynu z torbieli do jamy otrzewnej, uciekamy się do tego zabiegu przeważnie dopiero bezpośrednio przed usunięciem torbieli. Rozpoznanie różnicowe. Z rakiem wątroby może mieć bąblowiec wątroby jako wspólne objawy powiększenie wątroby i jej guzowatość. Długi czas trwan ia choroby powolny rozwój guza, stosunkowo dobry ogólny stan przez długi okres czasu, cechy guza (gładki, sprężysty, chełboczący, przeważnie niebolesny, czasami drżenie wodunkowe w jego obrębie) przemawiają za bąblowcem, a przeciwko rakowi wątroby, natomiast szybki rozrost guza, szybko postępujące charłactwo i stwierdzenie pierwotnego ogniska nowotworowego przemawiają za rakiem. [przypisy: tabletki cialis, szkoła rodzenia radom, odruch babińskiego dodatni ]

Powiązane tematy z artykułem: odruch babińskiego dodatni szkoła rodzenia radom tabletki cialis